Όροι Χρήσης

Εάν επιθυμείτε να κάνετε χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου και του ηλεκτρονικού καταστήματος bitbit.gr, οφείλετε να αποδεχτείτε τους όρους χρήσης όπως αυτοί εκτίθενται αναλυτικά στη συνέχεια.

Οι όροι χρήσης καθορίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των χρηστών του ηλεκτρονικού καταστήματος bitbit.gr, της προσωπικής επιχείρησης με την επωνυμία:

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Εμπόριο Παιδικών Ειδών Ενδύσεως
Βενιζέλου 59, 402 00, Ελασσόνα
Τηλέφωνο: 2493022702/6932328562
E-mail: contact@bitbit.gr

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΕΓΓΡΑΦΗ/ΧΡΗΣΗ ΩΣ ΑΠΛΟΣ ΧΡΗΣΤΗΣ

Οποιοσδήποτε επιθυμεί να θέσει παραγγελίες μέσω του παρόντος διαδικτυακού τόπου και να αγοράσει προϊόντα μπορεί να το πράξει με δύο τρόπους:

 1. Χωρίς να δημιουργήσει σχετικό λογαριασμό, ως απλός χρήστης.
 2. Δημιουργώντας σχετικό λογαριασμό επιλέγοντας τη σχετική εντολή «Σύνδεση – Εγγραφή» στο άνω δεξιό άκρο της αρχικής σελίδας. Κατά τη διαδικασία εγγραφής στο ηλεκτρονικό κατάστημα, παρέχονται σχετικές οδηγίες ανά πεδίο.

  Τα στοιχεία που παρέχετε για την εγγραφή σας πρέπει να είναι αληθή και ακριβή. Απαγορεύεται η χρήση προσωπικών στοιχείων και δεδομένων τρίτων προσώπων (φυσικών ή νομικών).

  Κατά την ολοκλήρωση της εγγραφής θα λάβετε σχετικό μήνυμα επιβεβαίωσης στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχετε δώσει κατά τη συμπλήρωση της φόρμας εγγραφής.

ΣΥΝΔΕΣΗ

Για την είσοδο στο λογαριασμό σας απαιτείται να εισάγετε στα σχετικά πεδία του μενού «Σύνδεση/Εγγραφή» τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον κωδικό σας.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Για την υποβολή παραγγελίας ο εγγεγραμμένος χρήστης του ηλεκτρονικού καταστήματος οφείλει να ακολουθήσει τα παρακάτω βήματα:

 1. να επιλέξει προϊόν/προϊόντα
 2. να επιλέξει το κουμπί “Ταμείο”
 3. να συμπληρώσει τα απαιτούμενα στοιχεία και στην συνέχεια, εφόσον έχει αποδεχθεί τους όρους χρήσης, να επιλέξει το κουμπί “Αποστολή Παραγγελίας”

Μετά την υποβολή της παραγγελίας ο πελάτης θα λάβει μήνυμα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του, στο οποίο θα αναφέρονται με λεπτομέρεια όλα τα στοιχεία της παραγγελίας του: το συγκεκριμένο προϊόν προσδιορισμένο σε είδος (π.χ. μπλουζάκι) και λοιπά χαρακτηριστικά (μάρκα, χρώμα), η ποσότητα και το μέγεθος, ο κωδικός του προϊόντος, η τιμή του κάθε προϊόντος, πρόσθετες οικονομικές επιβαρύνσεις, συνολικό κόστος, στοιχεία προμηθευτή, τηλέφωνα επικοινωνίας.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ BITBIT.GR

Ο εγγεγραμμένος χρήστης οφείλει να απέχει από οποιαδήποτε είδους συμπεριφορά που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την ομαλή λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος της εταιρείας μας.

Ο εκάστοτε απλός χρήστης, εγγεγραμμένος χρήστης ή/και πελάτης του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, κατά την πλοήγηση στο ηλεκτρονικό κατάστημα bitbit.gr, τη δημιουργία λογαριασμού, τη διαχείριση του λογαριασμού του, την υποβολή παραγγελιών οφείλει να τηρεί τους νόμους, τους παρόντες όρους χρήσης και πολιτικές που έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει η εταιρεία μας, τους κανονισμούς, οδηγίες, αποφάσεις ανεξάρτητων και άλλων Αρχών, κώδικες δεοντολογίας, και γενικά να πράττει σύμφωνα με την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε προσπάθεια (ενέργεια ή παράλειψη) που μπορεί να οδηγήσει ή έχει ως στόχο την εγκατάσταση ιών, ή οποιωνδήποτε άλλων βλαβερών προγραμμάτων στον εξυπηρετητή/διακομιστή της υπηρεσίας, στο λογισμικό καθώς και οποιαδήποτε ενέργεια που μπορεί να οδηγήσει σε αναστολή ή διακοπή λειτουργίας της ιστοσελίδας μας, του συστήματος υποβολής παραγγελιών, ή σε προβλήματα ή βλάβες ανεξαρτήτου φύσεως και έκτασης.

Απαγορεύεται η διάπραξη αξιόποινων πράξεων μέσω της χρήσης του διαδικτυακού τόπου της εταιρείας μας. Επιβάλλεται η χρήση των υπηρεσιών και της πλατφόρμας να γίνεται με γνώμονα την προστασία της ανηλικότητας. Δεν επιτρέπεται η εγγραφή του χρήστη και η παροχή συναίνεσης αν δεν έχει συμπληρώσει το 16ο έτος ηλικίας.

Απαγορεύονται ενέργειες που παραβιάζουν δικαιώματα περιουσιακής φύσεως της εταιρείας μας (ενδεικτικά, βιομηχανικής, πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικές επωνυμίες κ.λπ.). Τα λογότυπα, εικόνες, διακριτικοί τίτλοι, διακριτικά γνωρίσματα, γραφικά, σήματα, επωνυμίες που εμφανίζονται στο παρόντα διαδικτυακό τόπο αποτελούν ιδιοκτησία είτε της εταιρείας μας είτε τρίτων προσώπων (φυσικών ή νομικών). Απαγορεύεται η αντιγραφή τους, η αναπαραγωγή τους, η χρήση τους για οποιοδήποτε λόγο. Δεν παρέχεται καμία άδεια για την περαιτέρω χρήση αυτών με οποιονδήποτε τρόπο.

Απαγορεύεται η εκμετάλλευση πιθανών κενών ασφαλείας προκειμένου ο χρήστης της ιστοσελίδας να αποκτήσει πρόσβαση σε εμπιστευτικές, απόρρητες πληροφορίες της εταιρείας μας ή σε δεδομένα και στοιχεία άλλων χρηστών.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε επέμβαση, μεταβολή, αντίστροφη αποσυμπίεση, ανάγνωση πηγαίου κώδικα ή δημιουργία παράγωγων έργων από το λογισμικό της ιστοσελίδας, το ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης παραγγελιών ή οποιοδήποτε άλλο πληροφοριακό ή αποθηκευτικό σύστημα χρησιμοποιεί η εταιρεία μας.

Η εταιρεία μας σε περίπτωση παραβίασης των παρόντων όρων αποδεκτής χρήσης, δικαιούται να προχωρήσει σε άμεση προσωρινή απενεργοποίηση του λογαριασμού του χρήστη – πελάτη, και να του τάξει προθεσμία για συμμόρφωση και άρση της παράβασης. Επίσης, μπορεί να προβεί σε προσωρινή απενεργοποίηση λογαριασμού χωρίς ευθύνη της εάν το επιβάλλουν έκτακτοι λόγοι ασφάλειας των καταναλωτών, προστασίας δημοσίου συμφέροντος ή υπάρχει νόμιμο αίτημα ή παραγγελία δημοσίων, δικαστικών κ.λπ. Αρχών που επιβάλλει στην εταιρεία μας τη διακοπή, καθώς και σε περίπτωση που υφίσταται ουσιώδης παραβίαση των όρων της παρούσας που συνομολογούνται όλοι ουσιώδεις ή σε περίπτωση που άμεσες και επείγουσες τεχνικές ανάγκες ή λόγοι καλής λειτουργίας του ηλεκτρονικού καταστήματος το επιβάλλουν.

Οριστική διαγραφή λογαριασμού προϋποθέτει την προηγούμενη ενημέρωση του πελάτη από την εταιρεία, και την επανειλημμένη μη συμμόρφωσή του με τις συστάσεις της.

Περαιτέρω, ο Πελάτης – Χρήστης δεσμεύεται να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε η υπηρεσία να είναι ασφαλής από πρόσβαση μη εξουσιοδοτημένων προσώπων, από απόπειρα κλοπής δολιοφθορά και δηλώνει ρητά ότι ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί από δόλο, από αμέλειά του ή από κακή χρήση ή παράλειψη λήψης των απαραίτητων μέτρων για την προστασία του εξοπλισμού και από την κακή, μη σύννομη ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού του στην ιστοσελίδα μας, από την παράλειψή του να εξοπλίσει τον υπολογιστή του με τα κατάλληλα προγράμματα προστασίας από ιούς (antivirus), σύμφωνα και με τους υπόλοιπους όρους της παρούσας.

ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η ολοκλήρωση της παραγγελίας από τον πελάτη με το πάτημα της εντολής «Αποστολή Παραγγελίας» αποτελεί υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης με την εταιρεία μας. Με την ολοκλήρωση της παραγγελίας αποστέλλεται στον πελάτη σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα όπου εμφανίζονται τα στοιχεία της παραγγελίας του (προϊόν, οικονομική επιβάρυνση κ.λπ.)

Η εταιρεία μας επεξεργάζεται την παραγγελία σας που επέχει θέση πρότασης προς σύναψη σύμβασης και την αποδέχεται με την επιβεβαίωση της διαθεσιμότητας του προϊόντος και την αποστολή σχετικού μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας του προϊόντος, η εταιρεία μας δεν αποδέχεται την πρόταση και αποστέλλει σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα.

Στη συνέχεια η εταιρεία μας αποστέλλει το προϊόν στον πελάτη ανάλογα με τον τρόπο παράδοσης που έχει επιλέξει.

Η επεξεργασία της παραγγελίας γίνεται από Δευτέρα – Παρασκευή και ώρες 09.00 – 21.00 καθώς και Σάββατο από τις 09.00 – 18.00.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο πελάτης δηλώνει ότι αποδέχεται τις τιμές των προϊόντων όπως αυτές παρατίθενται στο bitbit.gr και στο εκάστοτε προϊόν που επιλέγει, ως και το συνολικό ποσό που προκύπτει με το συνυπολογισμό λοιπών οικονομικών επιβαρύνσεων (κόστους αποστολής, φόρων και κάθε άλλη δαπάνη). Η κάθε επιμέρους οικονομική επιβάρυνση παρουσιάζεται με σαφή και ευκρινή τρόπο στους πελάτες.

Εάν οι επιβαρύνσεις δεν μπορούν ευλόγως να υπολογιστούν εκ των προτέρων, τότε σας ενημερώνουμε με σαφή και ευκρινή τρόπο ότι μπορεί να απαιτηθούν πρόσθετες δαπάνες. Ο πελάτης δηλώνει με τη αποδοχή των όρων χρήσης του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος ότι εάν προχωρήσει στην οριστική υποβολή της παραγγελίας αποδέχεται και συμφωνεί με όλες τις πρόσθετες επιβαρύνσεις και δαπάνες.

Εάν ο πελάτης δεν συμφωνεί με το συνολικό κόστος ή τις επιμέρους ή πρόσθετες επιβαρύνσεις αγοράς των προϊόντων ή του προϊόντος που έχει επιλέξει, ΔΕΝ πρέπει να προχωρήσει στην οριστική υποβολή/ολοκλήρωση της παραγγελίας.

Σημειωτέον, ότι μετά την ολοκλήρωση της υποβολής της παραγγελίας από τον πελάτη, το συνολικό κόστος ειδικώς αναλυμένο αποστέλλεται και στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του.

Η εταιρεία έχει το δικαίωμα να μεταβάλει τις τιμές των προϊόντων κατά τη διακριτική της ευχέρεια οποτεδήποτε. Επίσης, χωρίς χρονικό ή άλλο περιορισμό μπορεί να θέτει προσφορές προϊόντων και να προβαίνει σε εκπτώσεις.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η πληρωμή για την αγορά προϊόντων γίνεται σε ευρώ.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα προσφέρει τη δυνατότητα των παρακάτω τρόπων πληρωμής:

 1. Πιστωτική ή Χρεωστική Κάρτα: Η πληρωμή για την αγορά προϊόντων μπορεί να πραγματοποιηθεί με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα.
 2. Τραπεζική Κατάθεση: Ο πελάτης μπορεί να καταθέσει τα χρήματα σε έναν από τους τραπεζικούς λογαριασμούς της επιχείρησης μας, που παρέχονται σε αυτόν κατά τη διαδικασία της επιλογής του τρόπου πληρωμής όταν θέτει την παραγγελία του. Η κατάθεση μπορεί να γίνει είτε ηλεκτρονικά μέσω των αντίστοιχων ιστοχώρων των τραπεζών με τις οποίες συνεργάζεται η εταιρεία μας είτε με κατάθεση στα κατά τόπους υποκαταστήματα των τραπεζών. Στην περίπτωση της κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό, η παραγγελία γίνεται αποδεκτή από εμάς και ο πελάτης λαμβάνει αντίστοιχο επιβεβαιωτικό μήνυμα, αμέσως μόλις επιβεβαιώσουμε την πίστωση του λογαριασμού της εταιρείας μας με το αντίτιμο της αγοράς των παραγγελθέντων προϊόντων.
 3. Αντικαταβολή: Εάν ο πελάτης επιλέξει την αποστολή του προϊόντος με αντικαταβολή, τότε το προϊόν αποστέλλεται στον τόπο που θα επιλέξει ο ίδιος και η καταβολή του αντιτίμου της αγοράς από τον πελάτη γίνεται στον εξωτερικό συνεργάτη της εταιρείας μας, που έχει αναλάβει τη μεταφορά και παράδοση του προϊόντος. Ο πελάτης οφείλει να επιδείξει στο πρόσωπο που θα παραδώσει το προϊόν την αστυνομική του ταυτότητα ή οποιοδήποτε άλλο επίσημο έγγραφο από το οποίο μπορεί να διαπιστωθεί η ταυτότητά του.
 4. Paypal

Σημειώνεται ότι η επιχείρηση μας δεν επεξεργάζεται, δεν αποθηκεύει και δεν υπέχει καμία ευθύνη για τυχόν παράνομη συλλογή ή επεξεργασία δεδομένων του πελάτη που συντελείται από τις Τράπεζες, τους διαδικτυακούς τόπους μέσω των οποίων πραγματοποιείται η καταβολή του αντιτίμου των αγορών.

Ο πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφαλή φύλαξη των στοιχείων των πιστωτικών καρτών του και των άλλων τραπεζικών του στοιχείων. Τεκμαίρεται ότι οποιαδήποτε καταβολή ποσού για την αγορά και πληρωμή του αντιτίμου των προϊόντων γίνεται από το νόμιμο κάτοχο των πιστωτικών/χρεωστικών καρτών.

Η εταιρεία μας εκδίδει απόδειξη, την οποία και ενσωματώνει μέσα στο πακέτο του προϊόντος που θα αποσταλεί στον πελάτη.

Σημειωτέον ότι η ολοκλήρωση της παραγγελίας, η οποία προϋποθέτει τόσο την επιλογή συγκεκριμένου/ων προϊόντος/ων όσο και την επιλογή συγκεκριμένου τρόπου πληρωμής από τους ως άνω αναφερόμενους, συνεπάγεται την οικονομική δέσμευση του πελάτη και την υποχρέωση πληρωμής.

ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Η παράδοση των προϊόντων στους πελάτες γίνεται μέσα σε 5 ημέρες από την υποβολή της παραγγελίας και την επιβεβαίωση ότι το προϊόν είναι διαθέσιμο.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η παράδοση του προϊόντος μπορεί να διαρκέσει για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Η παράδοση των προϊόντων γίνεται μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών με τις οποίες συνεργάζεται η εταιρεία μας. Ο πελάτης δεν έχει δυνατότητα επιλογής του τρόπου παράδοσης ή της εταιρείας ταχυμεταφοράς.

Οι εταιρείες ταχυμεταφορών με τις οποίες συνεργαζόμαστε, διαθέτουν σύστημα εντοπισμού της πορείας των αποστολών. Για την κάθε αποστολή, δίδεται ένας συγκεκριμένος αριθμός αναφοράς (tracking number). Ο εν λόγω αριθμός αποστέλλεται στο κινητό και στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του πελάτη, ο οποίος θα μπορεί να ενημερώνεται για την πορεία της αποστολής του προϊόντος. Ο πελάτης μπορεί να εισάγει τον εν λόγω αριθμό σε σχετική API εφαρμογή που είναι ενσωματωμένη στην ιστοσελίδα μας και να ενημερώνεται για την πορεία της αποστολής του παραγγελίας του.

Η εταιρεία μας δεν ευθύνεται για καθυστερήσεις στην παράδοση προϊόντων εκτός εάν οφείλεται σε δόλο ή βαρειά αμέλεια αυτής και για λόγους ανωτέρας βίας.

ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Εάν ο πελάτης για οποιονδήποτε λόγο δεν επιθυμεί να ολοκληρώσει τη διαδικασία υποβολής παραγγελίας στο διαδικτυακό τόπου του καταστήματος, τότε δύναται να αφαιρέσει από το καλάθι αγορών που υπάρχει στο λογαριασμό του, τα προϊόντα που είχε αρχικώς εισάγει σε αυτό προς αγορά.

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Ο πελάτης πριν από την παράδοση του προϊόντος σε αυτόν έχει το δικαίωμα να προβεί σε ακύρωση της παραγγελίας αποστέλλοντας σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: contact@bitbit.gr

Στην περίπτωση αυτή επιστρέφεται στον πελάτη όλο το ποσό που είχε καταβάλει για την αγορά του προϊόντος, οι πρόσθετες επιβαρύνσεις, οι φόροι και κάθε άλλη δαπάνη.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ (ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ)

Μπορείτε αναιτιολόγητα να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση μέσα σε διάστημα 14 ημερών από το χρονικό σημείο απόκτησης της φυσικής κατοχής των προϊόντων. Για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης, απαιτείται η αποστολή στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου contact@bitbit.gr

Σε περίπτωση πολλών αγαθών παραγγελθέντων από τον καταναλωτή με μία παραγγελία και παραδιδόμενων χωριστά, η προθεσμία ξεκινά από την ημέρα κατά την οποία ο καταναλωτής ή ένα τρίτο μέρος το οποίο υποδεικνύεται από αυτόν, διαφορετικό από τον μεταφορέα, αποκτά την κατοχή του τελευταίου αγαθού.

Με την παραλαβή της δήλωσης υπαναχώρησης, αποστέλλουμε επιβεβαίωση στη διεύθυνση επικοινωνίας που έχετε δηλώσει κατά την αποστολή της παραγγελίας. Η επιβεβαίωση αφορά μόνο στη λήψη της δήλωσης και όχι στην αποδοχή της.

Η αποδοχή από εμάς της δήλωσης υπαναχώρησης και της επιστροφής των χρημάτων σε εσάς τελεί υπό την αναβλητική αίρεση της επιστροφής σε εμάς του/των προϊόντος/ων για την αγορά των οποίων ασκείται το δικαίωμα υπαναχώρησης.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

Στην περίπτωση εμπρόθεσμης άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης, η εταιρεία μας επιστρέφει στους πελάτες το ποσό της πληρωμής. Η επιστροφή των ως άνω ποσών γίνεται εντός 14 ημερών από την ημέρα που θα ενημερωθούμε από εσάς για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης και υπό την προϋπόθεση ότι τα προϊόντα έχουν επιστραφεί σε εμάς χωρίς να παρουσιάζουν φθορές, χωρίς να έχουν χρησιμοποιηθεί και χωρίς να έχει μειωθεί η αξία τους.

Σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης εμπρόθεσμα, ο πελάτης δηλώνει ότι με δική του επιμέλεια και μέριμνα θα επιστραφεί στην εταιρεία μας το προϊόν που είχε παραλάβει, εντός 14 ημερών από την ημέρα που απέστειλε στην εταιρεία μας την ηλεκτρονικά τη δήλωση υπαναχώρησης.

Η εταιρεία μας θα επιστρέψει πίσω όλο το ποσό που είχε λάβει για την πώληση του προϊόντος στον αγοραστή και πελάτη της, υπό τον όρο ότι το προϊόν έχει παραδοθεί στη διεύθυνση της εταιρείας μας είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω εταιρείας μεταφορών ή ταχυδρομείου.

Ο πελάτης αναγνωρίζει ότι επιβαρύνεται αποκλειστικά ο ίδιος (και όχι η εταιρεία μας) με το κόστος επιστροφής των προϊόντων σε εμάς.

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!! Τα προϊόντα πρέπει να παραδοθούν στην ίδια κατάσταση που είχαν παραληφθεί από τον πελάτη, με τη συσκευασία τους, καθώς και τα λοιπά έγγραφα (απόδειξη λιανικής) με τα οποία συνοδεύονταν κατά την παραλαβή τους από τον πελάτη.

Ο πωλητής ευθύνεται για κάθε βλάβη, ζημία στα προϊόντα ως και για τη μείωση της αξίας τους ως αποτέλεσμα της διαχείρισης των αγαθών άλλης πλην εκείνης που είναι αναγκαία για τη διαπίστωση της φύσης των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των αγαθών.

Η επιστροφή των χρημάτων σε εσάς θα γίνει χρησιμοποιώντας τα ίδια μέσα πληρωμής με εκείνα που χρησιμοποιήσατε για την αρχική συναλλαγή.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

Σε περίπτωση που ο πελάτης ακυρώσει την παραγγελία, η επιστροφή των χρημάτων που δεσμεύθηκαν από την πιστωτική ή χρεωστική του κάρτα, θα γίνει με τον ίδιο τρόπο που έγινε η πληρωμή.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΟΥ

Σε περίπτωση που αποδεδειγμένα με υπαιτιότητα της εταιρείας μας κάποιο προϊόν παρουσιάζει κάποιο ελάττωμα ή υπάρχει έλλειψη συμφωνημένης ιδιότητας, ή λάβατε προϊόν ουσιωδώς διαφορετικό από εκείνο που είχατε παραγγείλει, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε την αντικατάστασή του εκτός εάν το προϊόν καλύπτεται από εγγύηση.

Η εταιρεία μας βαρύνεται τόσο με τα έξοδα της επιστροφής του προς αντικατάσταση προϊόντος και της αποστολής του νέου, εάν το ελάττωμα οφείλεται σε δόλο ή σε βαρειά αμέλειά της. Σε κάθε άλλη περίπτωση, με το κόστος επιστροφής του προϊόντος βαρύνεται η εταιρεία μας ενώ ο πελάτης επιβαρύνεται το κόστος της αποστολής του νέου.

Το προϊόν που επιστρέφεται αντικαθίσταται με προϊόν των ιδίων χαρακτηριστικών, μάρκας, μεγέθους σε σχέση με το επιστρεφόμενο, χωρίς την ύπαρξη του ελαττώματος και υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει διαθέσιμο στο εμπόρευμα της εταιρείας μας. Εάν δεν είναι διαθέσιμο, η εταιρεία μας ενημερώνει τον πελάτη και του δίδει δύο επιλογές, είτε να υπαναχωρήσει και να λάβει πίσω το τίμημα που είχε καταβάλει, είτε να επιλέξει νέο προϊόν προς αγορά. Το νέο προϊόν που επιλέγει προς αγορά ο πελάτης πρέπει να είναι ίσης ή μεγαλύτερης αξίας με το επιστραφέν σε αυτό. Εάν το κόστος είναι μεγαλύτερο από το ποσό που έχει ήδη καταβάλλει ο πελάτης, επιβαρύνεται με την καταβολή της διαφοράς τους.

ΛΟΓΩ ΜΕΓΕΘΟΥΣ

Ομοίως, σε περίπτωση που το μέγεθος του προϊόντος που παραλάβατε δεν ανταποκρίνεται στις διαστάσεις του προσώπου, το οποίο προορίζεται να το χρησιμοποιήσει, μπορείτε να ζητήσετε την αντικατάσταση του προϊόντος με άλλο των ιδίων χαρακτηριστικών αλλά διαφορετικού μεγέθους. Η αντικατάσταση προϊόντος μπορεί να γίνει μόνο μία φορά.

Η προθεσμία εντός της οποίας μπορείτε να ασκήσετε το δικαίωμα αντικατάστασης και στις δύο ως άνω περιπτώσεις είναι 10 μέρες από την παράδοση του προϊόντος σε εσάς με την αποστολή ηλεκτρονικού αιτήματος στην παρακάτω διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: contact@bitbit.gr, στο οποίο θα αναλύεται το λόγο για τον οποίο ζητάτε την αντικατάσταση.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Το προϊόν πρέπει να επιστρέφεται σε άριστη κατάσταση, με την αρχική συσκευασία στην οποία ήταν τοποθετημένο, χωρίς να υπάρχουν φθορές, χωρίς να έχει χρησιμοποιηθεί. Μαζί με το προϊόν πρέπει να επιστρέφεται και η απόδειξη ή το τιμολόγιο που ήταν εντός της συσκευασίας κατά την παράδοσή του στον πελάτη.